Giàn Gas Công Nghiệp 10 Bình Lắp Nhà Hàng, Khách Sạn

HỆ THỐNG GAS CÔNG NGHIỆP 10 BÌNH
– Cần thổng hệ thống gas được thiết kế và sản xuất bằng ống inox ∅27 hoặc thép chuyên dụng.
– Ống inox ∅22 loại chuyên dụng dẫn vào các bếp.
– 01 điều áp gas tổng .
– 02 khóa ngắt gas của dàn bình gas.
– 02 đồng hồ báo áp suất gas loại 10kg.
– 01 đồng hồ báo áp suất gas lọai 7kg.
– 10 dây gas cao áp cho 10 bình gas.
– 01 khóa ngắt gas tổng của Ý(italy).
– 10 khóa 13 cho 10 bình.
– 01 khóa 21 trong nhà bếp.
– Co van cho dàn bình gas và đường ống.
– Hệ thống giá đỡ.