Bếp Đơn Kính Dynamic

350.000 

Lượng gas tiêu thụ: 0.15kg/h

Đầu đốt hồng ngoại Tiếp kiêm 30%..

Trọng lượng : 1.9kg

Kích thước: 278x 385×160 (mm)

Danh mục: