Tòa nhà 18 Láng Hạ

Hệ thống cung cấp gas cho tòa nhà 18 Láng Hạ, trụ sở tập đoàn Dầu Khí quốc gia Việt Nam

Giàn gom cung cấp khí đốt cho trụ sở tập đoàn Dầu Khí quốc Gia Việt nam tại 18 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội