Hệ thống cung cấp gas trung tâm thương mại Savico Megamall

Thiết kế thi công hệ thống gas cho trung tâm thương mại Savico Megamall
Hệ thống giàn gom cung cấp gas cho khu vực Foodcourt tầng 3 trung tâm thương mại Savico Megamall
Sản lượng tiêu thụ bình quân 6.000 kg/tháng