CHI NHÁNH PETROVIETNAM GAS TẠI THÁI NGUYÊN

Địa chỉ : Km 16 Quốc lộ 3, tổ dân phố Sau, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
Số điện thoại : 0280 3545 009
Email :
Người phụ trách : Ông Hoàng Ngọc Thái - 0984 210 666