CHI NHÁNH PETROVIETNAM GAS TẠI PHÚ THỌ

Địa chỉ : Cụm công nghiệp Lâm Thao, xã Hợp Hải, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
Số điện thoại : 0210 381 8436
Email :
Người phụ trách : Ông Nguyễn Trọng Hiếu - 0983 552 855