Giá PetroVietnam gas tháng 05/2019

Giá CP thế giới tăng 2.5 $/tấn so với tháng 04.2019. Giá CP tháng 5 là 527.5 $/tấn kéo theo giá gas trong nước tăng 50đ/kg so với tháng trước.
GIÁ BÁN LẺ PETROVIETNAM GAS THÁNG 05/2019


GIÁ BÁN LẺ TẠI HÀ NỘI BẮC NINH
 
 
GIÁ BÁN LẺ TẠI VĨNH PHÚC, BẮC GIANG
GIÁ BÁN LẺ TẠI PHÚ THỌ, THÁI NGUYÊN, HÒA BÌNH
GIÁ BÁN LẺ TẠI LẠNG SƠN, BẮC KAN TUYÊN QUANG, YÊN BÁI

GIÁ BÁN LẺ TẠI CAO BẰNG, HÀ GIANG, SƠN LA, LÀO CAI

GIÁ BÁN LẺ TẠI ĐIỆN BIÊN, LAI CHÂU