GIÁ PETROVIETNAM GAS THÁNG 04/2019

Giá CP thế giới chốt tăng 20$/tấn ( CP = 525 $/tấn) kéo theo giá gas tháng 04/2019 tăng tương ứng 550 đ/kg.
GIÁ BÁN LẺ PETROVIETNAM GAS THÁNG 04/2019


GIÁ BÁN LẺ TẠI HÀ NỘI BẮC NINH
 
 
GIÁ BÁN LẺ TẠI VĨNH PHÚC, BẮC GIANG
GIÁ BÁN LẺ TẠI PHÚ THỌ, THÁI NGUYÊN, HÒA BÌNH
GIÁ BÁN LẺ TẠI LẠNG SƠN, BẮC KAN TUYÊN QUANG, YÊN BÁI

GIÁ BÁN LẺ TẠI CAO BẰNG, HÀ GIANG, SƠN LA, LÀO CAI

GIÁ BÁN LẺ TẠI ĐIỆN BIÊN, LAI CHÂU