Giá bán lẻ PetroVietnam gas tháng 11/2018

Giá CP thế giới giảm 122.5 $/ tấn kéo theo giá bán lẻ trong nước giảm mạnh 39.600 đ/bình 12kg. Giá bán lẻ các khu vực thị trường cụ thể như sau: 
GIÁ BÁN LẺ PETROVIETNAM GAS THÁNG 11/2018


GIÁ BÁN LẺ TẠI HÀ NỘI BẮC NINH 
 
GIÁ BÁN LẺ TẠI VĨNH PHÚC, BẮC GIANG
GIÁ BÁN LẺ TẠI PHÚ THỌ, THÁI NGUYÊN, HÒA BÌNH
GIÁ BÁN LẺ TẠI LẠNG SƠN, BẮC KAN TUYÊN QUANG, YÊN BÁI

GIÁ BÁN LẺ TẠI CAO BẰNG, HÀ GIANG, SƠN LA, LÀO CAI

GIÁ BÁN LẺ TẠI ĐIỆN BIÊN, LAI CHÂU