Giá bán lẻ PetroVietnam gas tháng 11.2017

Giá CP thế giới giảm nhẹ 1.6$/tấn nên giá bán lẻ tháng 11.2017 tại các thị trường không thay đổi so với tháng 10.2017
Giá bán lẻ tại các thị trường 
Giá bán lẻ tại Hà Nội, Bắc Ninh
Giá bán lẻ tại Vĩnh Phúc, Phú Thọ
Giá bán lẻ tại Thái Nguyên, Hòa Bình
Giá bán lẻ tại Lạng Sơn
 
Giá bán lẻ tại Cao Bằng
Giá bán lẻ tại Điện Biên