Giá bán lẻ PetroVietnam gas tháng 02/2018

Do giá CP thế giới giảm kéo theo giá bán lẻ PetroVietnam của Chi nhánh Bắc Bộ-Công ty CP kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc Giảm 20.000 đ/bình 12 kg. Giá bán lẻ các thị trường cụ thể như sau: 
GIÁ BÁN LẺ PETROVIETNAM GAS THÁNG 02/2018

GIÁ BÁN TẠI HÀ NỘI, BẮC NINH


GIÁ TẠI VĨNH PHÚC, BẮC GIANG


GIÁ TẠI PHÚ THỌ, THÁI NGUYÊN, HÒA BÌNH


GIÁ TẠI LẠNG SƠN, BẮC CẠN, TUYÊN QUANG, YÊN BÁI


GIÁ BÁN TẠI CAO BẰNG, HÀ GIANG, SƠN LA, LÀO CAIGIÁ BÁN TẠI ĐIỆN BIÊN, LAI CHÂU