Giá bán lẻ gas tháng 10/2017

Do mặt bằng giá CP thế giới tăng cao 87.5 $/tấn, giá Cp chốt ở mức 577.5 $/ tấn kéo theo giá gas trong nước tăng 28.000 đ/bình 12kg.
Mặt bằng giá bán lẻ mới ở mức 350.000 đ/bình 12kg
GIÁ BÁN LẺ TẠI HÀ NỘI, BẮC NINH

GIÁ BÁN TẠI VĨNH PHÚC, BẮC GIANG

GIÁ BÁN TẠI PHÚ THỌ, THÁI NGUYÊN HÒA BÌNH

GIÁ BÁN TẠI SƠN LA, LÀO CAI, HÀ GIANG, CAO BẰNG

GIÁ BÁN TẠI LẠNG SƠN, BẮC KẠN, TUYÊN QUANG, YÊN BÁI

GIÁ BÁN TẠI ĐIỆN BIÊN, LAI CHÂU