Bảng giá bán lẻ PetroVietnam gas tháng 8

KHU VỰC BÌNH 12KG BÌNH 11KG BÌNH 45KG
HÀ NỘI 305.800 đ 280.300 đ 1.146.750 đ
BẮC NINH 305.800 đ 280.300 đ 1.146.750 đ
VĨNH PHÚC 306.800 đ 281.300 đ` 1.150.500 đ
BẮC GIANG 306.800 đ 281.300 đ 1.150.500 đ
PHÚ THỌ 308.800 đ 283.300 đ 1.158.000 đ
THÁI NGUYÊN 308.800 đ 283.300 đ 1.158.000 đ
HÒA BÌNH 308.800 đ 283.300 đ 1.158.000 đ
LẠNG SƠN 315.800 đ 290.300 đ 1.184.250 đ
BẮC KẠN 315.800 đ 290.300 đ 1.184.250 đ
TUYÊN QUANG 315.800 đ 290.300 đ 1.184.250 đ
YÊN BÁI 315.800 đ 290.300 đ 1.184.250 đ
CAO BẰNG 319.800 đ 294.300 đ 1.199.250 đ
SƠN LA 319.800 đ 294.300 đ 1.199.250 đ
HÀ GIANG 319.800 đ 294.300 đ 1.199.250 đ
LÀO CAI 319.800 đ 294.300 đ 1.199.250 đ
ĐIỆN BIÊN 337.800 đ 312.300 đ 1.266.750 đ
LAI CHÂU 337.800 đ 312.300 đ 1.266.750 đ